The paintings of Frank Kenis transcend the fundamental reality.

They might be a gate opening to the awareness that reality is more complicated than what is there at first sight or touch.

This way insight grows and one might also enter a new world, a world in which people can look different at themselves, at others, at the world surrounding them.

 

 

De verstilde schilderijen van Frank Kenis overstijgen de fundamentele werkelijkheid.

Ze kunnen een poort zijn tot reflectie die aangeeft dat de werkelijkheid complexer is dan wat wij menen te zien, te kennen of te voelen.

Op deze manier wordt ons perspectief ruimer en wordt er ruimte gecreëerd om op een andere manier te kijken naar onszelf, de anderen, de wereld rondom ons.